Historie sběratelství

Milníky, které změnily svět sbírání známek

Malá a nenápadné umělecká díla. Tak bychom mohli označit nejen vzácné známky, které nás provázejí od vzniku moderního poštovního systému. Objevte historii filatelie, která nepřestává a nikdy nepřestane udivovat. Zjistěte zásadní okamžiky ve vývoji filatelie.  

Obsah článku

  • Dopisy se posílají od nepaměti. Ale…
  • Rozvoj národních poštovních služeb a Světová poštovní unie
  • Platba za poštovné jako předobraz poštovní známky
  • Sir Rowland Hill. Vynálezce poštovní známky
  • První poštovní známka na světě a rozvoj výroby známek
  • Zrod filatelie a její vývoj
  • Filip Ferrary. Král všech filatelistů
  • Filatelie. Historie, přítomnost a budoucnost

Dopisy se posílají od nepaměti. Ale… 

Nejranější zmínky o posílání “dopisů” pocházejí už z dob, které předcházely vzniku písma. Důkaz byl objeven na hliněné desce v 19. století. Egyptské hliněné tabulky potvrdily existenci pravidelné korespondence mezi faraony a knížaty Sýrie a mezi králi Asýrie a Babylonu. Například král Mitanni poslal zprávu králi Amenophisi IV. s přáním upřímné soustrasti nad smrtí jeho otce. 

Filatelie se ale začala rodit o moho staletí později. V době, kdy světlo světa spatřila první poštovní známka. 

Rozvoj národních poštovních služeb a Světová poštovní unie

Vnitrostátní poštovní služby byly využívané v Německu, Itálii, Anglii, Švýcarsku a Rusku již od 15. století. Pro různé země platila různá pravidla. Zásadní chvíle přišla v době, kdy si jednotlivé země začaly uvědomovat nutnost mezinárodních poštovních dohod. V souvislosti s rozvojem průmyslu a obchodního růstu bylo nutné komunikovat mezinárodně. 

Každá země začala vyjednávat o výměně nebo předávání korespondence se svými sousedy. Výsledkem bylo množství smluv, které byly extrémně komplikované. 

Generální poštmistr Spojených států převzal iniciativu a vyzval ke konferenci, na které by se diskutovalo o hlavních potřebách mezinárodního vyřizování pošty. Nic moc se nevyřešilo, ale byl to dobrý odrazový můstek pro další důležitou konferenci, pro Pařížskou poštovní konferenci konanou v roce 1863. Druhého kongresu, který se konal v Paříži v roce 1878, se zúčastnili delegáti z 38 zemí. A z této doby pochází název „Univerzální poštovní unie“.

Jenže už několik let před tím problém s poštovným vyřešil jistý Rowland Hill. 

Platba za poštovné jako předobraz poštovní známky

Se zavedením různých poštovních služeb byly stanoveny různé způsoby platby za poštovné. Většinou šlo o proces inkasa platby od adresáta. Než byly vynalezeny známky, lidé psali na velké listy papíru a několikrát je překládali. Potom na vnější stranu listu papíru napsali jméno a adresu osoby, které byl dopis určen. Čím více listů papíru dopis obsahoval, tím více stálo doručení dopisu. Tohle řešení bylo poměrně nepraktické. 

Až se na scéně objevil Sir Rowland Hill… 

Sir Rowland Hill. Vynálezce poštovní známky

Legenda praví, že v roce 1836 jistý Rowland Hill procházel skotskou vesnicí. Pozoroval, jak pošťák nabízí dopis mladé vesničance. Ta ho ale odmítla s tím,  že poštovné je příliš drahé. Rowland Hill to za ni chtěl zaplatit, ale odmítla. 

O rok později Rowland Hill vydal brožuru nazvanou Reforma pošty: její důležitost a proveditelnost. Jakmile se objevila, začalo se o této brožuře mluvit ve městě. Hill navrhl, aby vnitrostátní dopisy podléhaly předplacenému poštovnému

Výsledkem této reformy bylo, že 6. května 1840 byly na poštovních přepážkách poprvé prodávány malé kousky papíru s lepidlem na jedné straně a podobiznou královny Viktorie na druhé. Prodej se setkal s velmi příznivou reakcí veřejnosti. 

První poštovní známka na světě a rozvoj výroby známek

Na první poštovní známce nemohl být zobrazen nikdo jiný než ikonická královna Viktorie. The Penny Black, v hodnotě jedné pence, zobrazovala mladou korunovanou hlavu z profilu na sytém černém podkladu. Viktorie se na známkách, včetně sběratelské legendy Modrý Mauricius, objevovala i během následujících dlouhých 60 let.

Bratr Rowlanda Hilla, Edvin, vymyslel stroj na sériovou výrobu poštovních obálek. Na to navázala nutnost zvýšení výroby poštovních známek. A to také díky tomu, že se objem odeslaných dopisů v Anglii v druhé polovině 19. století ztrojnásobil. Během dalších dekád se začaly známky objevovat po celém světě. Pro některé státy se poštovní známky staly také nástrojem komunikace národní identity

Zrod filatelie a její vývoj

Filatelie, jak ji známe dnes, se zrodila krátce po vytvoření poštovní známky Rowlandem Hillem v roce 1840. Prvním známým sběratelem byl doktor Gray, úředník Britského muzea, který v roce 1841 umístil oznámení do The Times, že hledal známky.

Poté začaly známky sbírat děti jako koníček. S tím, jak rostl počet sběratelů a bylo stále obtížnější získat určité známky, zájem o sběratelství rostl. V roce 1860 už byli sběratelé známek v nejpozoruhodnějších kruzích společnosti.

První filatelistický spolek byl založený v roce 1865

Zájem o prohlubování znalostí a získávání známek podněcoval sběratele ke sdružování se do specializovaných spolků. Nejstarší známý spolek byl “Societe Philateliquell”, který byl založen v Paříži v roce 1865. 

Asociace byly předchůdci mnoha dnešních společností, z nichž většina je členy IPF (Mezinárodní filatelistické federace). 

První mezinárodní výstava známek se konala ve Vídni v roce 1890. Ale už v roce 1881 pořádaly spolky existující v Německu výroční setkání nazvaná „filatelistické dny“. 

Filip Ferrary. Král všech filatelistů

Philip Ferrary de La Renotière (1850 až 1917) byl známý jako „Největší sběratel”. Po smrti svého otce v roce 1876 se zřekl všech svých titulů a seznámil se se zkušeným obchodníkem se známkami, Sigmundem Friedlem. 

Ferrary začal sbírat známky hned v mládí. A když zdědil velké jmění (120 000 000 francouzských franků), použil jej na nákup vzácných známek a mincí. V době, kdy zemřel, vlastnil několik unikátních rarit: „Treskilling Yellow“ ze Švédska, „One Cent“ černý na purpurové z Britské Guyany z roku 1856 nebo „Mauricius”. 

Často nakupoval důležité sbírky v neporušeném stavu. Při lovu známek platil zlatem a často mu bylo jedno, kolik platí. Proto byl mnohokrát ošizen. Nikdy nevystavoval a jen zřídka umožnil komukoli vidět jakoukoli část své sbírky. 

Mnoho z nejlepších položek z jeho sbírek patří mezi nejcennější známky na světě. Díky svým finančním prostředkům dal dohromad takovou sbírku, kterou už nikdo jiný nikdy neposkládá. Odhaduje se, že Ferrary vlastnil 75 % světových rarit, včetně mnoha unikátních.

Filatelie. Historie, přítomnost a budoucnost

Filatelie má za sebou dlouhou historii. Záliba v současném světě čelí obrovským výzvám. Může jít o zdánlivě zastaralý koníček, který vede nerovný boj s moderními trendy. Zájmových filatelistických kroužků celosvětově ubývá. 

To ale neznamená, že sbírání vzácných známek nemá svůj půvab a smysl. Vzácných známek je stále méně. Proto je čím dál tím výhodnější investiční filatelie, která má s klasickým sběratelstvím hodně společného. S tím benefitem, že investování do známek kromě zábavy přináší také příjemné zhodnocení peněz

Navíc díky moderním technologiím a službám si investiční filatelii může dovolit každý, klidně i vy. Nemusíte být milionáři jako Ferarry. A ani se ve vzácných známkách nemusíte vyznat. 

Všechno uděláme za vás a vy na tom vyděláte. 

Založit portfolio